ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η άσκηση παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών.

Εντάσσοντας τη θεραπευτική άσκηση σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να διατηρήσει τα οφέλη των παθητικών παρεμβάσεων, να αποτρέψει μελλοντικούς τραυματισμούς, να βελτιώσει τη μυοτενόντια λειτουργία και να εκμεταλλευτεί τις νευροφυσιολογικές διαδικασίες του σώματος.

Μια σωστή παρέμβαση θεραπευτικής άσκησης είναι πάντα εξατομικευμένη και δομημένη στις ανάγκες του ασθενή, απαιτεί πάντα και την πλήρη συνεργασία ασθενή – φυσικοθεραπευτή για να είναι αποτελεσματική.

Στόχοι της θεραπευτικής άσκησης:

Μετάβαση στο περιεχόμενο