Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός (TCM)

Ο βελονισμός είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθόδους που ξεκίνησε στην Κίνα πριν περίπου 4000 χρόνια.

Στην πράξη, ο βελονισμός είναι η εισαγωγή (ένθεση) πολύ λεπτών βελόνων δια μέσου του δέρματος σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική, ο βελονισμός είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος στην αντιμετώπιση του πόνου.

Στην πράξη, τα αποτελέσματα του παραδοσιακού Κινέζικου βελονισμού ήταν και είναι εκπληκτικά, κάτι που δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από τη δυτική Ιατρική.

Βιοϊατρικός Βελονισμός

Πώς να εξηγηθεί όμως κάτι τόσο άυλο?
Κάτι που η δυτική ιατρική δεν μπορούσε να δει, να χαρτογραφήσει ή να μετρήσει?

Παρατηρήθηκε όμως, ότι τα συγκεκριμένα σημεία βελονισμού, είναι σημεία κοντά σε νεύρα, μύς ή αγγεία, άρα τα σημεία του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού είναι ουσιαστικά σημεία τόνωσης νεύρων, μυών και συνδετικού ιστού.

Η διέγερση αυτών οδηγεί τελικά στην ενίσχυση των φυσικών παυσίπονων του οργανισμού.

Έτσι γεννήθηκε ο βιοϊατρικός βελονισμός, δηλαδή μια προσέγγιση του παραδοσιακού κινέζικου βελονισμού με ένα δυτικό τρόπο σκέψης και κυρίως αιτιολόγησης.

Οι έρευνες απέδειξαν επιπρόσθετα, ότι ο βελονισμός προσφέρει:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία πριν τη θεραπεία βελονισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εισάγονται πολύ λεπτές βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Μπορεί να συνδυαστεί και με συσκευές ηλεκτρικού βελονισμού (ηλεκτροβελονισμός).

Ο κλινικός επιλέγει την καλύτερη μέθοδο, ανάλογα με την παθολογία και το άτομο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο