ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κλασική φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία με κλασικά μέσα, όπως:

  • - Υπερήχους
  • - Ηλεκτροθεραπείες
  • - Διαθερμίες
  • - LASER
  • - COMPEX
  • - Κρυοθεραπεία
  • - Κινησιοθεραπεία κ.α.
Skip to content