Λοιποι συνεργατες

Οι συνεργάτες του κέντρου είναι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της αποκατάστασης και πλήρως εξειδικευμένοι σε μεθόδους φυσικοθεραπείας διεθνώς αναγνωρισμένες. 

 

 

 

 

Πληροφορίες