Γυμναστήριο αποκατάστασης

Η πρώτη γνώση που μας μετέδωσαν οι καθηγητές μας στη σχολή φυσικοθεραπείας ήταν “ότι δεν κινείται, νοσεί”. Άρα ο τελικός στόχος κάθε φυσικοθεραπευτή είναι η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση της υπό θεραπείας περιοχής και η απρόσκοπτη επανένταξη του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σωστή επιλογή της θεραπευτικής άσκησης με την βοήθεια των οργάνων κινησιοθεραπείας.

 1. Πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας και BOSU. Με το πέρασμα του χρόνου από ένα τραυματισμό παρατηρείται έκπτωση της νευρομυικής συναρμογής δηλαδή υπάρχει μεγάλη μείωση:
  • Η ικανότητα της κιναισθητικής διαφοροποίησης, δηλαδή η εκτέλεση κινήσεων με ακρίβεια και εκλεπτυσμένη κινητικότητα σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας (η άσκηση μπορεί να γίνει και με μπάλα και χωρίς)
    
  • Η ικανότητα ισορροπίας – ιδιοδεκτικότητας, δηλαδή η διατήρηση ή επανάκτηση της ισορροπίας σε στατική ή δυναμική κατάσταση (η άσκηση μπορεί να γίνει σε τραμπολίνο, δοκό, πλατφόρμα ισορροπίας, bosu, με μειωμένη οπτική πληροφόρηση ή/και στήριξη)
  • Η ικανότητα αντίληψης και προσανατολισμού στο χώρο μέσα από την παρατήρηση και επεξεργασία οπτικών και ακουστικών πληροφοριών
  • Η ικανότητα αντίδρασης, δηλαδή η ταχύτατη και αποτελεσματική αντίδραση σε διαφορετικά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά ή συνδυασμός τους)
  • Η ικανότητα εκμάθησης και εκτέλεσης ρυθμικών κινήσεων, δηλαδή ο ρυθμός στην κίνηση (αλματάκια, δρόμοι προκαθορισμένης απόστασης, γυμναστικές – χορευτικές ασκήσεις).
 2. Στατικό ποδήλατο
 3. Τροχός ώμου
 4. Μπάλα Pilates
 5. Βαράκια και kettlebells, ασκήσεις σε αφρώδες υπόστρωμα.
 6. Steps
 7. Λάστιχα ενδυνάμωσης
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Πληροφορίες